Sportík (Sport Club)

Popis

Přihlašování probíná pouze elektronicky vyplněním přihlášky na kroužek.

Co dětem kroužek přinese?

všestranně rozvine jejich pohybové nadání a zlepší jejich fyzickou kondici
zábavnou a bezpečnou formou je seznámí s individuálními i kolektivními sporty
pomůže jim vytvořit si kladný vztah ke sportu a pohybovým aktivitám
pomůže jim osvojit si zásady fair-play, sportovního chování a zdravého soutěže

 

 

 

 

Potřebujete poradit?

602 780 880 - Ing. Pavla Přikrylová, koordinátorka

606 094 632 - Klára Cetkovská, pedagogická asistentka

Pondělí až pátek 8.00 - 17.00