Klima není prima

Projektový den na téma klimatické změny