Taneční kroužek (Dance Club)

Popis

Přihlašování probíná pouze elektronicky vyplněním přihlášky na kroužek.

Co dětem kroužek přinese?

- rozvine jejich taneční schopnosti, pohybové nadání, koordinaci a smysl pro rytmus
- zdokonalí jejich taneční techniku a držení těla, zlepší jejich fyzickou kondici
- ukáže jim kouzlo a rozmanitost tance, seznámí je s novými kamarády
- naučí je základy mnoha tanečních stylů pod vedením profesionálních lektorů

 

Potřebujete poradit?

602 780 880 - Ing. Pavla Přikrylová, koordinátorka

606 094 632 - Klára Cetkovská, pedagogická asistentka

Pondělí až pátek 8.00 - 17.00