Zpívánky (Singing)

Popis

Přihlašování probíná pouze elektronicky vyplněním přihlášky na kroužek.

Co dětem kroužek přinese?
rozvine jejich hudební nadání, smysl pro rytmus a harmonii, soustředění a pozornost
naučí je základní techniky sólového i sborového zpěvu a správného dýchání
seznámí děti se základy hudební nauky formou přizpůsobenou jejich věku
naučí je zpívat oblíbené dětské písničky a pomůže jim osvojit si rytmická cvičení

Potřebujete poradit?

602 780 880 - Ing. Pavla Přikrylová, koordinátorka

606 094 632 - Klára Cetkovská, pedagogická asistentka

Pondělí až pátek 8.00 - 17.00