Věda (Science Club)

Popis

Přihlašování probíná pouze elektronicky vyplněním přihlášky na kroužek.

Co Vám kroužek přinese?

Seznámíme děti se základními principy a postupy badatelské práce.
Přírodní zákony si ověříme v praxi pomocí zajímavých pokusů.
Dozvíme se společně něco o hustotě kapalin, filtraci, chromatografii,
elektřině, magnetismu, povrchovém napětí, míchání barev a šíření zvuku.

Cena kroužku je 1300 Kč za jedno školní pololetí. Kroužek probíhá od 2. poloviny října do
května. Bližší informace dodáme na náborech ve Vaší ZŠ v září. Přihlašování bude probíhat pouze
elektronicky. Cena kroužku může být navýšena o pronájem prostor v ZŠ.

Těšíme se na Vás!

Potřebujete poradit?

602 780 880 - Ing. Pavla Přikrylová, koordinátorka

606 094 632 - Klára Cetkovská, pedagogická asistentka

Pondělí až pátek 8.00 - 17.00