Věda/Science Club

Popis

Co Vám kroužek přinese?

Seznámíme děti se základními principy a postupy badatelské práce
Přírodní zákony si ověříme v praxi pomocí zajímavých pokusů
Daozvíme se společně něco o hustotě kapalin, filtraci, chromatografii,
elektřině, magnetismu, povrchovém napětí, míchání barev a šíření zvuku

Cena kroužku je 1180 Kč za jedno školní pololetí. Kroužek probíhá od října do
května. Bližší informace dodáme na náborech ve Vaší ZŠ v září. Přihlašování bude probíhat pouze
elektronicky. Cena kroužku může být navýšena o pronájem prostor v ZŠ.

Těšíme se na Vás!

Přihláška na kroužek:

Potřebujete poradit? Volejte

774 840 020

Pondělí až sobota 7.00 - 19.00