Logo kroužek (Logopaedic)

Popis

Přihlašování probíná pouze elektronicky vyplněním přihlášky na kroužek.

Chcete, aby Vaše děti zdokonalily své vyvíjející se řečové schopnosti? Chcete rozkrýt případné řečové vady a pokusit se je napravit ještě před vstupem dítěte do ZŠ? Připravili jsme pro ně celoroční logo kroužek, který bude probíhat přímo ve Vaší mateřské škole.

Co dětem kroužek přinese?

  • rozvoj komunikačních a řečových schopností, obohacení slovní zásoby
  • individuální a skupinovou práci zábavnou formou (říkadla, hádanky, slovní hříčky)
  • zvýšení sebevědomí dítěte při verbálním projevu, překonání řečových obtíží
  • rozšíření sluchové i zrakové paměti a vnímání
  • dechová a fonační cvičení

Potřebujete poradit?

602 780 880 - Ing. Pavla Přikrylová, koordinátorka

606 094 632 - Klára Cetkovská, pedagogická asistentka

Pondělí až pátek 8.00 - 17.00